Daně a účetnictví

• měsíční výpočty mzdových nákladů
• vedení mzdových a evidenčních listů
• zpracování měsíčních hlášení pro SSZ, ZP
• čtvrtletní výpočet zákonného pojištění odpovědnosti za škodu
• měsíční vyhotovení příkazů k úhradě pro příslušné platby
• vyhotovení zápočtových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech
• vyplnění vyúčtování daní z příjmů pro FÚ