Daně a účetnictví

• nabízíme zpracování vedení daňové evidence
• nabízíme zpracování podvojného účetnictví
• zpracování účetních závěrek, inventarizace, uzavření účetního roku
• zpracování přiznání k DPH, kontrolní hlášení, silniční dani, dani z příjmů FO a PO
• zpracování vyúčtování ze závislé a srážkové daně za zaměstnance
• vypracování ročních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny za OSVČ
• zavedení účetnictví začínajícím podnikatelským subjektům
• při komplikovanějších případech nabízíme spolupráci s daňovým poradcem
• daňové optimalizace